เซลล์เทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
การดูแลสุขภาพสตรี
ธนาคารเลือด

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

พันธกิจ

แผนก Medical Devices ของ บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด มีจุดประสงค์เพื่อสรรหาหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานตลอดจนคุณภาพสูงสุด
เกี่ยวกับด้านการงานธนาคารเลือด อาทิ เช่น Haemonetics® MCS +, TempTime® Safe-T-Vue, NanoEnTek®ADAM-rWBC,
bms® STW6810 Sterile Tube Welder และ INNOLABEL® RAD-CONTROL

Haemonetics MCS+

MCS®+ Mobile Collection System

MCS® + 9000 เป็นระบบการเก็บเกล็ดเลือดบริจาค ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเก็บส่วนประกอบที่เป็นเกล็ดเลือด ด้วยเทคโนโลยีการแยกส่วนประกอบเลือดที่ทันสมัยและการลดปริมาณเม็ดเลือดขาวด้วยการกรองแบบต่อเนื่อง ควบคู่กับการเก็บพลาสมาไปพร้อมกันเป็นระบบที่ติดตั้งและใช้งานง่าย ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติเป็น cycle ช่วยให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าจากการรับบริจาคในผู้บริจาคเกล็ดเลือดรายเดียวตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาและความสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการเคลื่อนที่

MCS®+ 9000

Mobile Platelet Collection System

ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกล็ดเลือดบริจาคและเอกลักษณ์ของเครื่อง MCS + 9000 ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานณ สถานที่รับบริจาคแบบประจำ ที่ให้ความคุ้มค่าและสะดวกสบายแล้วนั้นหรือสำหรับการใช้งาน ณ สถานที่รับบริจาคแบบเคลื่อนที่ ยังช่วยในการสร้างฐานผู้บริจาคและให้สามารถเพิ่มเกร็ดเลือดในสถานที่อื่นๆ ได้มากขึ้น

PCS®2

Plasma Collection System

PCS®2 เป็นระบบการเก็บพลาสมา ประกอบด้วย ระบบ self-loading pump,
auto-priming, หน้าจอแสดงข้อความ,optical sensorsขั้นสูง, การแจ้งเตือนภัยน้อย และหน้าจอแสดงผลอ่านง่าย ระบบใช้งานง่าย มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่หลากหลายอาทิ การตรวจจับอากาศ, การตรวจสอบความดันสายผู้บริจาค, อัตราส่วนสารกันเลือดแข็งตัวต่ำ,เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว และเครื่องปั่นแยกที่ติดตั้งด้วยระบบที่น่าเชื่อถือ PCS®2 ยังมี protocol หลายรูปแบบ สามารถเชื่อมต่อกับการสื่อสารแบบไร้สายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่มีพื้นที่จำกัด และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาระบบจะใช้งานร่วมกับ EXPRESS® software 1 ซึ่งเป็น software อัจฉริยะที่ช่วยลดเวลาในการบริจาค EXPRESS® software 1  ได้รับใบอนุญาตการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ FDA 510 (k) # BK080001 เป็นทางเลือกสำหรับการบริจาคพลาสมาที่มีมาตรฐาน ใช้งานได้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการพัฒนาระบบการบริจาคพลาสมาของหน่วยงาน

AUTOSTOP BC HIGH EFFICIENCY

In-Process Filter System
ใช้สำหรับการกำจัดเม็ดเลือดขาวออกจาก Pooled Buffy Coat Platelets


Haemonetics AutoStop BC filter ได้รับการออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้ Platelet yield สูง มีค่าเม็ดเลือดขาวคงค้างต่ำ และมีการปนเปื้อนของเซลล์เม็ดเลือดแดงในผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือดน้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการรักษา จากการเตรียมโดย pooled buffy coat จำนวน 4 ยูนิต ใน plasma หรือ PAS

คุณสมบัติ
ลดปริมาณเม็ดเลือดขาว
ได้ Platelet yield สูง *
ประหยัดค่าใช้จ่าย
เก็บรักษาเกล็ดเลือดได้ 7 วันด้วยถุง ELX
ช่วยให้สามารถแยกเกล็ดเลือดออกได้อย่างรวดเร็ว
ปริมาณเม็ดเลือดขาวคงค้างต่ำ *
รับรองการใช้สำหรับ plasma หรือ platelet additive solutions (PAS)
สามารถใช้ได้กับเครื่องบีบเลือดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ
ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพ จากศูนย์บริการโลหิต

BPFA Plus High Efficiency

Post-Process Filter System
ใช้สำหรับการกำจัดเม็ดเลือดขาวออกจากผลิตภัณฑ์เม็ดเลือดแดง BPFA Plus
เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกและความรวดเร็วในกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์เลือด
คุณสมบัติ
ระบบSAVE (SterileAir Ventilation Elimination) ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับการกรองและการกำจัดอากาศที่  ปราศจากเชื้อในระบบกรอง ทำให้มี recovery of red cells สูง
Samplingpouch ทำหน้าที่สำหรับกำจัดอากาศและการเก็บตัวอย่างทดสอบคุณภาพ
สามารถกรองเลือดได้ในอุณหภูมิแวดล้อม หรือที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ความสูงของการกรอง (1-1.5เมตร) ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพของเวลาในการกรอง
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงคงค้างในตัวกรองน้อย จึงช่วยให้มี recovery of red cells
สูงทำให้ได้เซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับ  การให้เลือดกับผู้ป่วยดีขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
https://www.haemonetics.com/

LRP6 High Efficiency

Post-Process Filter System
ใช้สำหรับการกำจัดเม็ดเลือดขาวออกจาก Pooled Buffy Coat Platelets
เก็บรักษาเกล็ดเลือดได้ 7 วันด้วยถุง ELX
Platelet recovery สูง
ประสิทธิภาพในการกำจัดเม็ดเลือดขาวสูง
ใช้งานง่าย
เวลาในการกรองรวดเร็ว
เหมาะสำหรับการกรองผลิตภัณฑ์ทั้งระบบแบบเปิดหรือแบบปิด
สามารถกรองจากPlatelet concentrate ได้ 3-6 ยูนิต
ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์
คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพการกรองสูงทำให้การกำจัดเม็ดเลือดขาว มีปริมาณคงค้างลดลงโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 5 x 105 ต่อยูนิต
สามารถกำจัดอากาศโดยใช้ถุงเก็บเกล็ดเลือดที่ให้มาได้
Platelet recovery สูงกว่า 90% โดยปริมาตรเกล็ดเลือดคงค้างในตัวกรองต่ำ (5 มล. หลัง recovery)
เวลาในการกรองอย่างรวดเร็ว (เฉลี่ย 5 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาตร)

ประโยชน์ทางคลินิก

เป็นเทคโนโลยีสื่อที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน อันมีสาเหตุเกิดจากเม็ดเลือดขาวสำหรับการให้เลือด เช่น microaggregate, alloimmunisation, Febrile reaction, Cytomegalovirus และ immunosuppression ด้วยประสิทธิภาพการกรองสูงและปริมาณเกล็ดเลือดคงค้างในตัวกรองต่ำจึงช่วยให้มี Plateletrecovery สำหรับเลือดที่นำไปให้ผู้ป่วยสูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
https://www.haemonetics.com/

Safe-T-Vue®

Safe-T-Vue® 10 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความไวต่ออุณหภูมิ ซึ่งสามารถยึดติดกับถุงเลือดโดยตรงระหว่างการเก็บรักษาและทำความเย็นเหมาะสำหรับการใช้ในงานธนาคารเลือดและการให้เลือด เพื่อควบคุมคุณภาพในการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเลือด อาทิเช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง,น้ำเหลือง, วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ จะเกิดการเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดงเมื่อเลือด(หรือผลิตภัณฑ์มีความไวต่ออุณหภูมิ) มีอุณหภูมิถึงหรือเกินกว่า 10 องศาเซลเซียส เมื่อตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงสีแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีขาวดังเดิมได้ แม้ว่าอุณหภูมิจะกลับสู่ระดับต่ำกว่าก็ตามซึ่งเลือดที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น ตัวบ่งชี้ยังคงต้องเป็นสีขาว

Safe-T-Vue 10

Nonreversible Temperature Indicators for Blood
Products and Temperature-Sensitive Biologicals
ผ่านการรับรองโดย FDA 510 (k) # BK910005
เม็ดเลือดแดง, เลือดครบส่วน,และพลาสม่า *
ใช้กับบรรจุภัณฑ์ในการขนส่ง
เป็นตัวบ่งชี้อุณหภูมิ 10 ° C
ใช้ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง

Assure Temperature Compliance during Transport

Safe-T-Vue® 10 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความไวต่ออุณหภูมิ ซึ่งสามารถยึดติดกับถุงเลือดโดยตรงระหว่างการเก็บรักษาและทำความเย็นเหมาะสำหรับการใช้ในงานธนาคารเลือดและการให้เลือด เพื่อควบคุมคุณภาพในการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเลือด อาทิเช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง,น้ำเหลือง, วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ จะเกิดการเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดงเมื่อเลือด (หรือผลิตภัณฑ์มีความไวต่ออุณหภูมิ) มีอุณหภูมิถึงหรือเกินกว่า 10 องศาเซลเซียส เมื่อตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงสีแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีขาวดังเดิมได้ แม้ว่าอุณหภูมิจะกลับสู่ระดับต่ำกว่าก็ตาม ซึ่งเลือดที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น ตัวบ่งชี้ยังคงต้องเป็นสีขาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
http://williamlabs.com/safe-t-vue-10/

ADAM-rWBC

ADAM-rWBC เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับจำนวนเม็ดเลือดขาวคงค้างในส่วนประกอบโลหิตที่มีการลดจำนวนเม็ดเลือดขาวช่วยให้มั่นใจว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวคงค้างในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดผู้ป่วยในโรงพยาบาล ADAM-rWBC ใช้เทคนิคการย้อมสีด้วย propidium iodide (PI) ซึ่งนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาวจะย้อมติดสีตรวจวัดโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง LED จากนั้นระบบภายในเครื่องจะถ่ายภาพเซลล์ที่ได้ย้อมสีด้วยกล้อง CCD ที่แม่นยำ จำนวน 203 ภาพโดยอัตโนมัติและจะถูกสแกนผลลัพธ์ภาพจะได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติและแสดงผลบนอินเทอร์เฟซหน้าจอ LCD ของเครื่องมือทำให้การตรวจวัดเม็ดเลือดขาวมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

เมื่อใช้งานร่วมกับชุดแผ่น slide ทดสอบแบบชนิดใช้แล้วทิ้ง การใช้งานง่ายและคุ้มค่าประหยัดเวลาในการอุ่นเครื่องและการทำความสะอาดช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับตัวอย่างเลือดที่เป็นอันตรายหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
http://www.nanoentek.com/product.php?id=2&ct=3

bms sterile tube welder STW6810

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดและต่อสายถุงบรรจุโลหิต ทั้งชนิดแบบแห้ง (dry) และเปียก (wet) ได้  ได้แก่ dry – dry, dry – wet, wet-wet ที่แยกจากกันให้เชื่อมติดกันชนิดปลอดเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงจากขดลวด  ตัวเครื่องมีจอภาพสีสั่งการแบบระบบสัมผัสแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่อง, มีสัญญาณเตือนที่บ่งบอกชัดเจนว่าการตัดต่อเชื่อมสายถุงโลหิตสมบูรณ์แล้ว ทั้งภาพและเสียงที่หน้าจอของเครื่อง, มีตัวเลขนับจำนวนครั้งของการเชื่อม และในขั้นตอนการตัดและต่อสายถุงบรรจุโลหิตไม่มีกลิ่นหรือควัน จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
http://www.bms-medicaltech.asia/english/html/news/18.html

RAD-CONTROL

เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดถุงเลือดที่จะนำไปฉายแสงหรือรังสีแกมม่า อย่างน้อย 25 เกรย์  เพื่อบ่งชี้ว่าเลือดถุงดังกล่าวผ่านการฉายรังสีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำเมื่อมีการฉายรังสี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
https://www.innolabel.eu/en/products/p/8/radcontrol-irradiation-label/
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด