ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องปฎิบัติการ

นำระบบมาใช้ในวันนี้ SEIZING TOMORROW

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ด้านการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฎิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
โดยให้บริการการจัดทำระบบในห้องปฎิบัติการในหลายๆ อุตสาหกรรมเราให้บริการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความความต้องการในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ทันสมัย
รวมถึงการใช้งานบนเว็บ และยังยังรองรับการใช้งานระบบบนแท็บเลตและบนมือถืออีกด้วยโดยบริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้ผลิตภัณท์สตาร์ลิมส์ (STARLIMS)

สตาร์ลิมส์เป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการสารสนเทศ สำหรับห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยที่สุด
ในยุคปัจจุบันสามารถปรับจูนและตอบสนองความต้องการของห้องปฎิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้บน Cloud เทคโนโลยีและบนเว็บ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการนำเข้าของข้อมูล และลดภาระการทำงานของบุคคลากรในห้องปฎิบัติการ

สตาร์ลิมพ์ได้ถูกพัฒนามาจากความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในหลายๆอุตสาหกรรมปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น มากขึ้นในทุกๆวัน อีกทั้งยังรวมไปถึงระบบการตรวจสอบคุณภาพ
และเกณท์มาตรฐานต่างๆที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวของการปรับแต่งค่าต่างๆ ของสตาร์ลิมส์ ทำให้สามารถรองการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

การออกแบบของระบบในเรื่องขั้นตอนการทำงาน ในกระบวนการทางห้องปฎิบัติการสามารถออกแบบขั้นตอน ที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก ได้ไปจนถึงระบบที่ไม่มีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงานหรือห้องปฎิบัติการนั้นๆ และแน่นอนว่าในห้องปฎิบัติการหนึ่งๆ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ
ภายในองค์การสตาร์ลิมส์ได้ออกแบบการอินเตอร์เฟส หรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาแลกเปลี่ยน หรือการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สตาร์ลิมส์ ได้ออกแบบระบบโดยสามารถเน้น หรือมีความชำนาญเฉพาะในห้องปฎิบัติการ รูปแบบต่างๆนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรม หรือประเภทของห้องปฎิบัติการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มห้องปฎิบัติการต่างๆ ได้ดังนี้
Healthcare
Clinical research
Biorepositories
General manufacturing
Forensics
Food and beverage
Petrochemical
and refining
Pharmaceutical
and Biotechnology
ห้องปฎิบัติการและหน่วยงานมากมายให้ความเชื่อมั่นใน สตาร์ลิมส์ในการรับประกันการได้การรับรองห้องปฎิบัติการคุณภาพ และระบบมาตรฐานสากล ในด้าน
การจัดการด้านงานเอกสาร
และประวัติการทดสอบของตัวอย่าง
ที่ใช้วิเคราะห์
การทวนสอบและวิธีการทดสอบที่ใช้
สตาร์ลิมส์ช่วยให้การทำงานได้เป็นแบบหลายหน่วยงานทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคใหม่ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตและยังรองรับการก้าวไปและเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลโลยีในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนบริษัทฯ หรือ เวบไซต์ของผลิตภัณท์

www.starlims.com
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด