เซลล์เทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
การดูแลสุขภาพสตรี
ธนาคารเลือด

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

เซลล์เทคโนโลยี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

พันธกิจ

แผนกเซลล์เทคโนโนยี่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ ด้านการรักษาด้วยเซลล์
โดยจัดหาเทคโนโลยี่จากต่างประเทศ ทั้งระดับการรักษาทางคลินิกและระดับงานวิจัยเพื่อพัฒนาระดับการรักษาให้เท่าเทียมนานาชาติ

INTERCEPT BLOOD SYSTEM

INTERCEPT Blood System คือเทคโนโลยี่ที่ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในเลือดและส่วนประกอบของเลือด
โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและมีความเร็วในการทำงานสูง INTERCEPT เป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับและผ่านการทดสอบว่า
สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในเกล็ดเลือดพลาสมา ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง เชื้อไวรัส แบคทีเรียโปรโตซัว และเม็ดเลือดขาว

INTERCEPT Blood System สามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการให้เลือด อย่างมีนัยยะสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การทำการทดสอบหาแบคทีเรีย
กรณีที่มีแบคทีเรียปนเปื้อนในปริมาณที่ต่ำกว่าระดับที่จะตรวจพบ ซึ่งระยะเวลาการเก็บก็เพียงพอที่จะทำให้แบคทีเรียเพิ่มปริมาณจนทำให้เกิดโรคได้

ในทางกลับกัน INTERCEPT ซึ่งใช้ amotosalen HCI ในการล๊อคเชื้อโรคต่างๆ
ในระดับDNAหรือ RNA ทำให้เชื้อโรคไม่สามารกเพิ่มปริมาณได้

INTERCEPT Blood System เป็นเทคโนโลยี่ที่มีการใช้มากที่สุดสามารถใช้กับเกล็ดเลือดและพลาสมา มีการรายงานถึงการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือด

หลังจากมีการใช้ INTERCEPT Blood System ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถช่วยในการบริหารจัดการการเก็บเกล็ดเลือดได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการทำงานอีกด้วย

TRANSPLANTATION AND CELL THERAPY

ถึงแม้ว่าการรักษาโดยการใช้เซลล์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในทางการแพทย์ แต่ยังคงมีความต้องการและประโยชน์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก
ที่กำลังพัฒนา บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าที่สุดตามที่ต่างๆทั่วโลกเข้ามาสู่ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
เครื่อง CliniMACS® บริษัท Miltenyi Biotec จากประเทศเยอรมัน
สำหรับใช้ในการคัดแยกเซลล์ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก

เครื่อง MACSQuant® บริษัท Flow Cytometers Miltenyi Biotec จากประเทศเยอรมันสำหรับใช้ในการตรวจนับเซลล์ รวมถึงรุ่นที่สามารถ Sorting ได้

บริษัท Origen Biomedical จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
บริษัท Walk-Chemie Medical จากประเทศเยอรมัน

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง นำเข้าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นจำนวนที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องเซลล์
เพื่อทำให้ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทั่วโลก โดยมีบริษัท Benchmark Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา
และ  MRCLAB ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ  

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด