ทีมบริหาร

นายนันทิยะ ดารกานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.ทนพ. มนัส สุภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ

ทนพ. บุญเถลิง คำปวนบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

นางมนัสจันทร์ ลีนานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
(รักษาการ)

นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาบริษัท
(สายงานกฎหมาย) (รักษาการ)

นางศิริจุฬาฤทธิ์ กิตติวรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานธนาคารเลือด)

ทนพ. ณรงค์ฤทธิ์ เรืองศรี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานเทคโนโลยี)

นางสาวฐิดาพัชร์ พรหมสุวรรณ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานบัญชีและการเงิน) (รักษาการ)

นายกมล กลิ่นปิ่น

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานบัญชีและการเงิน) (รักษาการ)

ทนพญ. นันทิยา สิทธิวรรณรักษ์

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงาน CELL TECH)
ภาพรวมบริษัท
เหตุผลที่ต้องเป็น
วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ค่านิยมองค์กร
สารจากประธานกรรมการ
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด