เซลล์เทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
การดูแลสุขภาพสตรี
ธนาคารเลือด

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ธนาคารเลือด

พันธกิจ

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด แผนก Blood Bank Diagnostics ได้อยู่เคียงคู่กับการพัฒนางานทางด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือด ของประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 20 ปี เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานและการยอมรับจากทั่วโลก
ทั้งในแง่ของสินค้าและการบริการที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อคนไข้ ผู้บริจาคโลหิตและผู้ปฏิบัติงานในด้านเวชศาสตระนาคารเลือด

Grifols เป็นบริษัทโกลบอล ชั้นนำ จากประเทศสเปนปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกามุ่งผลิตสินค้าและบริการทางด้านเวชศาสตร์สุขภาพ
เพื่อเป้าหมายในการยกระดับสุขภาพของผู้คนในทั่วทุกมุมโลกแผนก Blood Bank Diagnostics บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศไทย สู่โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ธนาคารเลือด จาก Grifols ได้สร้างความเชื่อมั่นมาเป็นเวลาอันยาวนานในการส่งมอบสินค้าและบริการทั้งในส่วนของน้ำยาและเครื่องมือ สำหรับการทดสอบทางด้านImmunohematology ในคนไข้และผู้บริจาคโลหิต และในงานตรวจทางด้าน Infection DonorBlood Screening ในผู้บริจาคโลหิต

NAT Solutions

NAT :Panther เป็นระบบเครื่องมือแบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจเลือด เพื่อดูภาวการณ์ติดเชื้อไวรัสที่จำเป็นต้องมีการตรวจในผุ้บริจาคดลหิตโดยวิธี Neucleic Acid Testing (NAT) เป็นระบบอัตโนมัติที่เพิ่มความสะดวกลดความยุ่งยากในการตรวจ ให้ผลที่รวดเร็วขึ้นลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าได้อย่างมาก ให้ผลการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูงด้วยระบบของน้ำยา Procleix NAT ซึ่งเป็นกลุ่มของน้ำยาที่ใช้ในการตรวจไวรัสที่จำเป็นสำหรับการคัดกรองเลือดในผู้บริจาคเป็นการตรวจในระดับโมเลกุล ของไวรัส โดยใช่ร่วมกับระบบเครื่องมืออัตโนมัติ Panther

Procleix NAT Solutions

ภาวการณ์ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็น เอดส์ เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, หรือไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถเกิดจากการได้รับโลหิตที่มีการติดเชื้อ แต่ขาดการคัดกรองที่ดีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในผู้บริจาคโลหิตในงานธนาคารเลือดจะมีการตรวจทั้งในระดับ ซีโรโลยี่ ( Serology) และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด การตรวจในระดับโมเลกุลแบบ Neucleic Acid Testing  

จำเป็นต้องใช้ควบคู่กันไปกับการตรวจแบบซีโรโลยี่ที่จะตรวจถึงผลของร่างกายที่ตอบสนองต่อการได้รับเชื้อไวรัส เข้าไปเช่นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อไวรัส เป็นต้น
ขณะเดียวกันการตรวจแบบ Neucleic Acid Testing จะมุ่งไปที่การตรวจหาตัวเชื้อโดยตรงในระดับที่ยังมีเชื้อต่ำๆ และร่างกายยังไม่ทันสร้างระบบการตอบสนองต่อการได้รับเชื้อ

นั่นคือการตรวจหาทั้งระดับ DNA หรือ RNA ที่จำเพาะต่อไวรัสนั้นๆ โดยวิธีนี้ ProcleixNAT เป็นกลุ่มน้ำยาที่จะตอบโจทย์ ในเรื่องความปลอดภัยของโลหิต ที่ผ่านการคัดกรองได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีการนำเสนอผลการศึกษา อย่างกว้างขวาง ว่าการตรวจระดับโมเลกุลควบคู่ไปกับซีโรโลยี่ ช่วยลดภาวะการติดเชื้อจากการรับโลหิตได้ดีกว่า โลหิตที่มีการตรวจเฉพาะซีโรโลยี่
อย่างเดียว

DG Gel® & Erytra®

DG Gel นับเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการตรวจด้วยระบบ Column Agglutinationมีประโยชน์และครอบคลุมการตรวจและวิจัยศึกษาในเรื่องของระบบหมู่เลือด (Blood Grouping), การตรวจหาแอนติบอดีย์ ( IrregularAntibody Screening and Identification) ,การตรวจการเข้ากันของเลือดระหว่างคนไข้กับผู้บริจาค( Compatibility Test, Cross Matching) ทั้งนี้ในแต่ละการทดสอบผู้ปฏิบัติงานแค่เลือกชนิดของแผ่นเจลให้ตรงกับความต้องการหรือเครื่องมืออัตโนมัติจะเป็นผู้เลือกใช้แผ่นเจลให้ถูกต้องตามการทดสอบที่ได้รับคำสั่งเอง DG Gel ประกอบด้วยเม็ดเจลและน้ำยาที่จำเพาะกับชนิดของแผ่นเจลนั้นๆ ในคอลัมน์ที่ทำจากพลาสติกใสมองเห็นปฏิกิริยาการทดสอบได้ชัดเจน แม้แต่ปฏิกิริยา ชนิด Mixed FieldReaction ก็ยังคงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน สามารถทำการทดสอบได้ทั้งแบบ Manual หรือดทดสอบด้วยระบบเครื่องมืออัตโนมัติ

DG Gel Card 1 แผ่น จะประกอบไปด้วย 8 ช่อง คอลัมน์ทำให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและมีการเพิ่มช่องคอลัมน์สำหรับการทดสอบได้ละเอียดมากขึ้น ตัวน้ำยาในคอลัมนืมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สะดวกในการจัดเก็บที่แทบจะไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาในตู้เย็น4 องศาเหมือนน้ำยาทั่วๆไป

ทางด้านของระบบเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการทดสอบ DG Gel Card นั้นก็มีชุดเครื่องมือหลากหลายแบบให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานให้มากที่สุดทั้งระบบเครื่องมือแบบ Manual  ที่เหมาะกับงานที่มีปริมารไม่มากนักชุดเครื่องมือระบบอัตโนมัติทั้งขนาดรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ (Fully Automation System) ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสูงสุดสำหรับแต่ละห้องปฏิบัติการ

Erytra : เป็นระบบเครื่องอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการทดสอบ DG GelCard เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด ขนาดใหญ่มีปริมาณงานมากและต้องการผลที่รวดเร็ว สามารถรองรับทุกการทดสอบก่อนที่จะมีการให้เลือดที่จำเป็นทางด้าน Immunohematology เช่น การตรวจหมู่โลหิต ( Blood Grouping) ,การตรวจหาแอนติบอดีย์ ( Antibody Screening and Antibody Identification), การตรวจการเข้ากันของเลือดระหว่างผู้ให้และผู้รับ( Compatibility Test) เป็นต้น

Erytra  เป็นระบบเครื่องมืออัตโนมัติที่มีรูปทรงในแนวตั้งทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีรูปทรงในแนวนอนสามารถมองเห็นการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจนผ่านฝาปิดที่ทำจากพลาสติกคุณภาพสูงและใสมีระบบการติดตามการทำงานของเครื่องได้ทุกระยะ ( Traceability), ตัวเครื่องสามารถรองรับการใส่ตัวอย่างทดสอบได้มากถึง96ตัวอย่างและยังคงสามารถใส่ตัวอย่างเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง (Sample Continuous Loading) , มีช่องวางน้ำยาได้มากถึง 54ช่องวางและเช่นกันสามารถใส่น้ำยาเข้าช่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง(Reagent Continuous Loading), และสามารถบรรจุแผ่น DG Gel Card ได้มากถึง 400 แผ่น หรือ 3200หลุมทดสอบ ภายในตัวเครื่อง ท้งนี้เครื่องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้นานถึง4 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุด

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ

แผนก Blood Bank Diagnostic ในกลุ่มบริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมสู่กลุ่มงานเวชศาสตร์ ธนาคารเลือด ที่จะตอบสนองในเรื่องการจัดเก็บและกระบวนการจัดการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างมีมาตรฐานทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ ตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigerator) ที่ผ่านมาตรฐาน ABBB, ตู้แช่แข็ง – 30 องศาเซลเซียสสำหรับเก็บพลาสม่า (Plasma Freezer) , ตู้เก็บเกล็ดโลหิตพร้อมเครื่องเขย่า (Platelet Storage System) ,เครื่องละลาย พลาสม่าแช่แข็ง (Plasma Thawing)  และเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ (Automated Cell Washing System) เป็นต้น

Centron บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางเวชศาสตร์ ธนาคารเลือด สู่ประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก
จากประเทศเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา (มีแหล่งการผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา) มุ่งตรงสู่งานธนาคารเลือด
ทั้งในส่วนของศูนย์บริการโลหิต, เหล่ากาชาด, โรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการ
กลุ่มบริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เป็นผู้แทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Centron ในประเทศไทยที่มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อันได้แก่ เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงโลหิต
สำหรับการรับบริจาคโลหิต , (Blood Mixer), เครื่องเชื่อมสาย ถุงบบรจุโลหิต (Tube Sealer) และเครื่องชั่งถุงเลือดก่อนการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต (ContifugeBalance)
สู่ผู้รับบริการในประเทศไทย

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด